top of page
Stacks of Coins

תיק השקעות מנוהל

מהו תיק השקעות מנוהל?

חשבון ניירות ערך המנוהל על ידי מנהל/ת השקעות. הכסף בתיק ההשקעות נותר בחשבון הבנק הרגיל והלקוח/ה מעניק/ה למנהל/ת תיק ההשקעות ייפוי כח אך ורק לקניה ומכירה של ניירות ערך. תיק השקעות מנוהל מבוסס על התאמה מיטבית של תמהיל ההשקעות ללקוח/ה.

תיק השקעות מנוהל הוא חשבון ניירות ערך המנוהל על ידי מנהל/ת השקעות. הכסף בתיק ההשקעות נותר בחשבון הבנק הרגיל והלקוח/ה מעניק/ה למנהל/ת תיק ההשקעות ייפוי כח לקניה ומכירה של ניירות ערך מסוגים שונים, בהם מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות וכו’. מנהל תיק ההשקעות הינו בעל רישיון לניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך וגם החברה בה מנוהל התיק צריכה להיות בעלת רישיון לניהול תיקים.

תיק השקעות מנוהל מבוסס על התאמה מיטבית של תמהיל ההשקעות להיקף הנכסים, לאופי ולצרכים של הלקוח/ה. לכל אחד יש נכסים בהיקף שונה ומטרות שונות באשר לכספו, ומנהל השקעות טוב ידע להפגיש באופן מיטבי בין כל אלה. ההמלצה עבור הלקוח/ה היא לבחור במנהל/ת השקעות אשר אתם חשים עמו/ה בנוח ומרגישים שתוכלו לסמוך עליו/ה. חשוב לבדוק גם את מידת הזמינות של מנהל/ת ההשקעות לשאלות, בירורים ושינויים הנדרשים בתיק ההשקעות בהתאם למצבים השונים בחייך.

השלב הראשון בפתיחת תיק השקעות מנוהל הוא קיום פגישה עם נציג בבנק כדי לבצע ליבון צרכים, כלומר להבין העדפות, צרכים ומטרות פיננסיות מעין פגישת התאמה ובירור צרכים. לאחר חתימה על הסכם, החברה המנהלת את תיק ההשקעות מקבלת ייפוי כוח לקניה ומכירה של ניירות הערך בתיק, הנותר בחשבון הבנק הרגיל שלך. יפוי כוח זה הוא אך ורק לצורך ביצוע פעולות אלה. לאחר מכן, מנהל/ת התיק בוחר/ת את הרכב התיק האישי שלך.

תיק השקעות מיועץ

בשונה מתיק השקעות מנהול שהוא בעצם בניהול מלא של בית ההשקעות המנהל או מנהל ההשקעות הנבחר, תיק השקעות מיועץ מתבסס על תקשורת ישירה מול בעל התיק בצורה של המלצות שיועץ ההשקעות מלליץ על מניות ספיציפויות, מדדים או תעודות סל כאלה ואחרות שאותם הוא רוצה לקנות או למכור, הבעיה שלי עם המוצר הזה שמראש ידוע הרווח של הבנק, שהוא בעצם עמלות הקניה והמכירה ואותם יועצים הינם לרוב אנשים מכירות שמתוגמלים מאותם קניות ומכירות, אין זה אומר שאין צדיקים בסדום רק מאיר את עיניכם לגבי נקודה זו.

bottom of page