top of page
Stacks of Coins

קופת גמל להשקעה

אז מה זה בכלל קופת גמל להשקעה?

קופות הגמל להשקעה הפכו בשנים האחרונות למוצר השקעה נערץ ומקובל על רבים בגלל יתרונותיו הרבים!
קופת גמל להשקעה, מוצר חיסכון המאפשר חיסכון בכל גיל ולכל מטרה. בגמל להשקעה ניתן לבחור בין מסלולי השקעה שונים
וניתן למשוך את הכספים מהקופה בכל שלב וללא כל התניה.

יתרונות קופת גמל להשקעה
מגוון מסלולי השקעה - מסלולים בעלי רמות שונות של חשיפה המאפשרות פיצול ומעבר בין מסלולים באופן חופשי ללא
אירוע מס וללא עלויות אחרות
השקעה גם בנכסים שאינם סחירים - כגון נדל”ן, קרנות פרטיות, הלוואות, קרנות גידור וכו’. נכסים אלו מהווים כרית ביטחון
שאינה תלויה ישירות בביצועי שוק ההון, זאת בניגוד לאפיקי השקעה אחרים
נזילות כספים בכל עת - הצבירה בקופה מאפשרת משיכה ללא התחייבות וללא קנסות פדיון ובכל עת
דחיית מס - תשלום המס בגין הרווח הריאלי מתבצע רק בעת פדיון הכספים
פטור ממס - פטור ממס רווחי הון, במידה והחוסך יחליט לקבל כספים אלו כקצבה מגיל 60
דמי ניהול - אטרקטיביים קבועים מהצבירה בלבד ללא עמלות ועלויות נלוות.

חשוב לדעת
תקרת הפקדה לשנת 2023 בקופות גמל להשקעה עומדת על כ- 76,449 ₪ לתעודת זהות, ולא ניתן להפקיד בשנה מעל תקרת ההפקדה.
כדי לנצל את תקרת ההפקדה השנתית באופן מיטבי, מומלץ להפקיד עד סוף השנה עד התקרה השנתית, וכבר בתחילת השנה
העוקבת מומלץ להפקיד סכום נוסף עד לגובה התקרה השנתית.
לקופת גמל להשקעה ניתן להצטרף באמצעות הפקדה של סכום חד פעמי או באמצעות הוראת קבע חודשית מינימלית על סך 200 ₪ לחודש.

 אז מה זה הדבר חיסכון לכל ילד כקופת גמל להשקעה?

ביחד עם קופות הגמל להשקעה הוקמה תכנית במשרד האוצר יחד עם הביטוח הלאומי והחליטה על "חיסכון לכל ילד", שזהו חיסכון שעבור כל ילד הזכאי בקצבת ילדים. אז נולד לכם ילד?  מזל טוב!
עכשיו לאחר הלידה אתם צריכים לבחור אם לפתוח לילדכם תכנית חיסכון בקופת גמל או בבנק ואת מסלול ההשקעה, 
וכן לבחור אם להוסיף לחיסכון עוד 51 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) ש"ח מקצבת הילדים, ולהכפיל את סכום החיסכון ל-102 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) בחודש.
אתם יכולים לבחור היכן ינוהל החיסכון בתוך 6 חודשים מיום הלידה.

לפתיחת חיסכון לכל ילד דרך אתר הביטוח לאומי לחץ כאן

תמיד תוכלו לחסוך עבור ילדכם במכשיר קופת הגמל להשקעה גם מעבר להפקדה של ביטוח לאומי ותוכלו לעשות זאת בהוראת קבע החל מ400 ש"ח בחודש, או להפקיד לקופ"ג להשקעה סכומים חד פעמיים מתי שתירצו, וזאת מבלי לעבור את התקרה של 71,000 ש"ח.

Happy Kids
bottom of page