top of page

ביטוח פנסיוני

אז מי זכאי לביטוח פנסיוני? 

החל משנת 2008 חל חוק פנסיית חובה וכל עובד שמלאו לו 21 שנה ולגבי עובדת שמלאו לה 20 שנה זכאי לביטוח פנסיוני. ועובדים/ות שהגיעו לגיל פרישה (גיל 67) וממשיכים/ות לעבוד, יהיו זכאים/ות להפרשת תשלומים לביטוח פנסיוני בכל מקרה.

עובדים /ות חדשים/ות שנקלטו לעבודה לאחר גיל פרישת חובה, יהיו זכאים/ות להפרשות לביטוח הפנסיוני אם התקיים לפחות אחד משני התנאים הבאים:

  1. הם פוטרו או פרשו לפני גיל פרישת חובה.

  2. הם אינם מקבלים קצבה מלבד קצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי.

 

אז מהו בכלל ביטוח פנסיוני ומה הוא נותן לנו בעצם? 

ביטוח פנסיוני הוא בעצם חיסכון במסגרת תנאים סוציאלים בחוק כאשר שכיר החל ממשכורת ינואר 2017, זכאי לחסוך בשיעור ההפרשות המינימלי של 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים.

החקיקה הגדירה לעצמאים אחוזי הפקדה מינימליים לפנסיה. כאשר עצמאי בעל הכנסה שנתית (בניכוי הוצאות) העולה על 123,276 שקל חייב להפקיד 8.5% מהכנסתו, 873 שקל בחודש או 10,478 שקל בשנה.

  1. כל עובד בישראל מחויב לחסוך לפנסיה, אבל דמי הניהול משתנים בין הקרנות השונות

  2. כדי לסייע לחוסכים, רשות שוק ההון בחרה ארבע קרנות פנסיה שיציעו דמי ניהול נמוכים

  3. גם שכירים וגם עצמאים זכאים לדמי ניהול נמוכים שעשויים להגדיל משמעותית את החיסכון

מדינת ישראל מחייבת כל עובד, עצמאי או שכיר, לחסוך לפנסיה. החיסכון הפנסיוני הוא מקור ההכנסה העיקרי של חוסכים רבים לאחר הפרישה לגמלאות, ובחירה נכונה בקרן פנסיה שמתאימה לנו עשויה להגדיל את החיסכון משמעותית. לפי אתר רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, מאות אלפי חוסכים פעילים משלמים דמי ניהול מקסימליים בקרן הפנסיה שלהם. לרוב, דווקא העובדים החלשים שמפרישים מאות שקלים בלבד מדי חודש, משלמים את דמי הניהול הגבוהים ביותר.

מי מחויב לחסוך לפנסיה?

במדינת ישראל, כאמור, כולנו מחויבים לחסוך לפנסיה גם אם אנחנו עובדים בחצי משרה או בעבודה זמנית, ובין אם אנחנו עצמאים או שכירים. כל שכיר1 מגיל 18 זכאי להפקדות מהמעסיק (6.5% ממשכורת לחיסכון ועוד 6% לפיצויי פיטורים). העובד מפריש 6% נוספים וסך הכל 18.5% מהמשכורת מופרשים מדי חודש לחיסכון שישמש אותנו בפרישה. אבל כמה זה עולה לנו? כל קרן פנסיה גובה דמי ניהול שונים ורובנו לא מקפידים לערוך השוואה של כלל הפרמטרים.

מהי קרן פנסיה נבחרת?

"המודעות לגובה דמי הניהול שציבור החוסכים שילם בקרנות הפנסיה הייתה מאוד נמוכה עד שנת 2016" הפגיעה בציבור החוסכים, ובאוכלוסיות החלשות בפרט, הביאה את רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (לשעבר אגף שוק ההון במשרד האוצר) לקיים הליך לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל שיציעו דמי ניהול נמוכים לחוסכים".

דמי הניהול הנמוכים מגדילים את הקצבה בעת הפרישה כך שהקרנות הנבחרות הציעו פתרון גם לעובדים לא מאוגדים שלא נהנו מהסדר פנסיה מהמעסיק. דמי הניהול בקרן הפנסיה המקיפה הנבחרת של פסגות, למשל, הם -1.49% - 1.68% מההפקדה ו-0.0905% מהצבירה, והם מובטחים לתקופה של 10 שנים לפחות.

חשוב לציין שמדובר בבשורה גם עבור פנסיונרים שמרביתם לא מודעים לכך שקצבת הזקנה החודשית עולה להם כסף. הקרנות הנבחרות מציעות גם בתקופת הפרישה דמי ניהול מוזלים – מקסימום 0.3% מהצבירה.

מהי קרן פנסיה מקיפה?

קרן הפנסיה הנבחרת היא למעשה קרן פנסיה חדשה מקיפה. קרן פנסיה מקיפה כוללת מרכיב חיסכון ומיועדת לתשלום קצבה לחוסך לאחר הפרישה. בנוסף וכברירת מחדל, כוללת הקרן המקיפה גם כיסוי ביטוחי למקרה של נכות ולשארים. 30% מנכסי קרן הפנסיה המקיפה מושקעים באג"ח מיועדות2 המבטיחות תשואה שנתית בשיעור של 4.86%.

האם כל אחד יכול להצטרף לקרן פנסיה נבחרת?

התשובה היא, כל אחד יכול להצטרף לקרן הפנסיה בכל מעמד שהוא, עצמאי או שכיר, ויהא זכאי לפטורים והטבות מס שונות מעמד העמית. ניתן לעשות זאת עצמאית או דרך אלפא 360. אין שוני בדמי הניהול בשני המקרים, להפך הצטרפות דרך אלפא 360 יכולה להעניק הטבות נוספות מאשר הצטרפות עצמאית.

עד כמה עשוי להשפיע גובה דמי הניהול על הפנסיה שנקבל בפרישה?

לגובה דמי הניהול עשויה להיות השפעה מהותית על החיסכון המצטבר. כאמור, דמי הניהול המשולמים בחיסכון הפנסיוני מחולקים לשניים: דמי ניהול מהצבירה ודמי ניהול מההפקדה. ככל שלחוסך סכום כסף גדול יותר, השפעת דמי הניהול מהצבירה עשויה להיות משמעותית יותר בעבורו.

עצם העובדה שבקרנות הנבחרות דמי הניהול מוזלים עשויה להביא לשיפור משמעותי בגובה הקצבה לאחר הפרישה מעבודה.

למה כדאי לשים לב כשבוחרים קרן פנסיה?

בניגוד לתפיסה הרווחת, גובה דמי הניהול הוא לא הקריטריון היחידי בבחירת קרן פנסיה. כיוון שמדובר בחיסכון לטווח ארוך שילווה אותנו שנים רבות, יש לשים לב גם לקריטריונים הבאים: שנות הניסיון של הגוף שמנהל את קרן הפנסיה, כמות הכסף שהגוף מנהל, עד כמה הוא יציב ובטוח, וכמובן רמת השירות וביצועי ההשקעות של הגוף המנהל.

האם גם עצמאים יכולים לחסוך בקרן פנסיה מוזלת?

כמובן. עצמאים, בדומה לשכירים, רשאים להצטרף לקרן הפנסיה הנבחרת וליהנות מדמי ניהול אטרקטיביים.

איך אפשר להצטרף לקרן פנסיה מוזלת?

ניתן להצטרף בקלות לקרנות הפנסיה הנבחרות, ישנן 4 גופים שמרכזים אותם, אלטשולר שחם, פסגות, הלמן אלדובי ומיטב דש. לפי חוק, המעסיק חייב לאפשר לכם לבחור בכל קרן פנסיה בה תהיו מעוניינים. אם יש לכם חיסכון פנסיוני קודם ואתם רוצים לעבור לקרן נבחרת וליהנות מהתנאים והעלות הנמוכה, ניתן לפנות ישירות לחברה המנהלת את הקרן ולחתום על טופס הצטרפות.

מה היא פנסיה תקציבית?

עובד שצבר זכויות בפנסיה תקציבית לאורך שנות עבודתו בשירות המדינה מקבל קצבה חודשית ממנהלת הגמלאות באגף החשב הכללי.

עד לתחילת שנת 2002 עובדים בשירות המדינה נקלטו בפנסיה תקציבית.

סוג זה של פנסיה פועל על בסיס מנגנון של צבירת זכויות. כל שנה במשרה מלאה בשירות המדינה מקנה צבירה של 2%, כאשר ניתן לצבור עד 70% (קיימים מקרים חריגים בהם ניתן לצבור יוותר מ- 70% או יותר מ-2% לשנה). את סך האחוזים שעובד צבר במשך שנות עבודתו מכפילים במשכורת הקובעת, משכורת הנקבעת לפי גובה הרכיבים הפנסיוניים בשכר הברוטו ערב הפרישה.

במקרה של קבלת הכנסה נוספת מגוף ציבורי אחר ("קופה ציבורית"), תיתכן הפחתה של הפנסיה המשולמת.

כמו כן, הפנסיה התקציבית מקנה זכאות לקבלת פנסיית נכות ופנסיית שארים, בתנאים המוגדרים בחוק.

בשונה מפנסיה צוברת, בפנסיה תקציבית מבוצעות הפרשות מהעובד בלבד בשיעור של 2% מהשכר והתשלום לקצבה משולם מתקציב המדינה ולא מחברה מנהלת אליה מופרשים כספים באופן שוטף. הגוף שאמון על חישוב ותשלום הגמלה לעובדים שפרשו הוא מנהלת הגמלאות באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר.

חשוב לציין כי גם עובדים בפנסיה תקציבית מפרישים על חלק משכרם הלא פנסיוני לקופות פנסיוניות כמפורט ב"שיעורי ההפרשה לחסכון פנסיוני".​​

למידע נוסף והצטרפות השאירו פרטים

Thanks! Message sent.

bottom of page